loader image

Výuka MŠ a ZŠ

Plavecká akademie Vrchlabí zajišťuje plaveckou výuku mateřských, základních, středních a speciálních škol. Výuka plavání je zaměřena na seznámení dětí s vodním prostředím, osvojení si návyků na chování v něm a probíhá dle věku a zdatnosti dětí ve výcvikovém bazénku a velkém plaveckém bazénu. Nejprve vyučujeme základní plavecké dovednosti – splývavou polohu, dýchání, orientaci ve vodě a základní prvkové plavání způsobů prsa, znak a kraul. V dalším kroku upevňujeme provedení základních plaveckých dovedností a navazujeme s nácvikem plaveckých způsobů prsa, znak a kraul. Opravujeme naučené chyby v technice provedení jednotlivých plaveckých způsobů, prohlubujeme další plavecké dovednosti (potápění, skoky do vody, plavecké obrátky, startovní skoky) a rozvíjíme plaveckou vytrvalost při plavání jednotlivými plaveckými způsoby. Veškerý nácvik a výuka probíhá formou her a s využitím rozmanitých plaveckých pomůcek, které mají děti rády a jež jim při výuce pomáhají udržet pozornost a zájem.

Výuka ve školním roce 2023/2024 bude probíhat ve 2 blocích – podzimní a jarní v těchto termínech:

 • Podzim 2023 – 18.9.2023 – 24.11. 2023  (do 7.12.2023 – náhrady za podzimní prázdniny)
 • Jaro 2024 – 18.3. 2024  –  31.5.2024 (včetně náhrad za svátky a Velikonoční prázdniny)

Výuka bude probíhat v těchto dnech úterý, středa, čtvrtek, pátek v čase od 08:30 do 13:00 v blocích:

 1. 10 lekcí á 60 min.
 2. 10 lekcí á 2×45 min.

Výuku řídí a provádí kvalifikovaní instruktoři a trenéři za pomocí vyzkoušených metod v souladu s platnými zákony a vyhláškami.

 • Zákon 561/2004 Sb. Školský zákon, týkající se RVPZV a ŠVP
 • MŠMT č. j. 32167 – 04 z 31.1.2005 zajištění plavecké výuky na základních školách
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání
 • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních – MŠMT č. j. 29159/200126 z 9.11.2001
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • MŠMT č.j. 29248/96 – 50 o informacích k výuce plavání I. stupně ZŠ v rámci povinné tělesné výchovy

Plavecká akademie Vrchlabí Copyright © 2022 - GDPR

Web vytvořil Michal Hančil