loader image

O nás

Plavecká akademie Vrchlabí zajišťuje plaveckou výuku mateřských, základních, středních a speciálních škol. Výuka plavání je zaměřena na seznámení dětí s vodním prostředím, osvojení si návyků na chování v něm a probíhá dle věku a zdatnosti dětí ve výcvikovém bazénku a velkém plaveckém bazénu. Nejprve vyučujeme základní plavecké dovednosti – splývavou polohu, dýchání, orientaci ve vodě a základní prvkové plavání způsobů prsa, znak a kraul. V dalším kroku upevňujeme provedení základních plaveckých dovedností a navazujeme s nácvikem plaveckých způsobů prsa, znak a kraul. Opravujeme naučené chyby v technice provedení jednotlivých plaveckých způsobů, prohlubujeme další plavecké dovednosti (potápění, skoky do vody, plavecké obrátky, startovní skoky) a rozvíjíme plaveckou vytrvalost při plavání jednotlivými plaveckými způsoby. Veškerý nácvik a výuka probíhá formou her a s využitím rozmanitých plaveckých pomůcek, které mají děti rády a jež jim při výuce pomáhají udržet pozornost a zájem.

Kde působíme

Plavecká výuka probíhá v Aquacentru ve Vrchlabí na adrese Valteřická 1777, Vrchlabí, kde je k výuce plavání k dispozici dětský cvičný bazén a velký plavecký bazén o čtyřech drahách. K relaxaci po výuce zde lze využít vodní svět, parní komoru, tobogán, skluzavku a pro nejmenší dětské brouzdaliště.

Náš cíl

Cílem je předat dlouholeté zkušenosti s výukou a tréninkem plavání. Naučit děti nebát se vody a být jejím kamarádem. Pomoci jim upevnit si základní plavecké dovednosti ve vodním prostředí, osvojit si základy plaveckých způsobů a postupně se zdokonalovat v technice provedení plaveckých způsobů. Na základě ověřených metodik probíhá výuka formou cvičení a her s pomocí nejrůznějších plaveckých pomůcek.

Náš tým

Mgr. Tomáš Břeň

ředitel plavecké školy

Ing. Věra Hradecká

metodik

Bc. Aneta Suchomelová

Instruktorka plavání kojenců a batolat

Vojtěch Wachtl

Instruktor plavání dětí ZŠ a MŠ

Zdeněk Rosenberg

Instruktor plavání dětí ZŠ a MŠ

Hana Pohořalá

Instruktorka plavání dětí ZŠ a MŠ

Mgr. Petr Černý

Instruktor plavání dětí ZŠ a MŠ

Jana Pikorová

Instruktorka plavání dětí ZŠ a MŠ

Natálie Berounská

Instruktorka plavání dětí ZŠ a MŠ

Jiří Hradecký

marketing a management

Josef Mikina

instruktor odpoledních přípravek

Mgr. Lenka Davidová

Instruktorka plavání dětí ZŠ a MŠ

Nikola Jirešová

Instruktorka plavání dětí ZŠ a MŠ

Mgr. Jarmila Schubertová

Instruktorka plavání dětí ZŠ a MŠ

Dagmar Nekovaříková

Instruktorka plavání kojenců a batolat

Plavecká akademie Vrchlabí Copyright © 2022 - GDPR

Web vytvořil Michal Hančil