loader image

Rybičky 2

Informace:

Plavecká výuka je v délce 10 lekcí, které probíhají 1x týdně v délce 30 minut. Děti zde plavou s rodiči ve skupině cca 8 – 10 dětí s jedním instruktorem. Výuka probíhá ve výcvikovém/relaxačním bazénku.

Cíl:

Seznámení se s vodním prostředím, upevnění pouta dítě – rodič, odstranění strachu z vody, podpora a rozvoj psychomotorického vývoje dítěte, otužování dítěte, zpestření denního režimu, vedení rodičů ke správným technikám manipulace s dítětem na suchu i ve vodě, rozvoj a postupný nácvik základních plaveckých dovedností – správná poloha těla na břiše a zádech, správná poloha hlavy ve vodě, skoky do vody, lovení předmětů, vše za pomoci her a plaveckých pomůcek.

Specifikace:

  • Doporučený věk: 1,5 - 2 roky
  • Dostupnost: od 10. 4. do 12. 6.
  • Termín: Středa od 10:15
  • Počet lekcí: 10 lekcí
  • Délka jedné lekce: 30 minut
  • Cena: 2 500,- Kč

Platební podmínky:

Po vyplnění přihlášky uhraďte cenu plavecké přípravky do 14 dnů, jinak se rezervace ruší. Úhradu proveďte na bankovní účet.

Bankovní účet: 123-9083300287/0100

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte (účastníka plavecké přípravky)

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte (účastníka kurzu)

  • Zamešká-li dítě nepřetržitě více než 50 % výuky je na individuálním posouzení možná náhrada formou dárkového poukazu na plaveckou výuku.
  • Krátkodobé absence na plavecké výuce není možné z kapacitních důvodů nahrazovat.
  • Plavecká akademie Vrchlabí neposkytuje náhradní hodiny za zameškanou výuku.
  • Minimální počet účastníků pro otevření plavecké přípravky je 8.

Plavecká akademie Vrchlabí Copyright © 2022 - GDPR

Web vytvořil Michal Hančil